Zasady uczestnictwa

Non Stop Trail to inicjatywa, której celem jest umożliwienie współzawodnictwa pomiędzy biegaczami, bez konieczności uczestnictwa w masowej imprezie, oraz ponoszenia kosztów z tym związanych. Inicjatorzy pomysłu wyznaczają trasę, a zawodnik sam organizuje sobie bieg w dogodnym dla siebie czasie.

Trasy

Trasy prowadzą tylko i wyłącznie szlakami PTTK. Trasy oraz wyniki publikowane będą na profilu Facebook i/lub stronie internetowej.

Uczestnictwo

Uczestnictwo w biegu jest bezpłatne. Termin biegu ustala sam zainteresowany.
W biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat. Osoby poniżej 18 roku życia, mogą brać udział tylko w towarzystwie osób dorosłych, ale nie będą sklasyfikowane.

Klasyfikacja

Aby zostać sklasyfikowanych w ogólnym rankingu biegaczy na danej trasie należy:

Zespół Non Stop Trail po sprawdzeniu śladu trasu i stwierdzeniu zgodności, zatwierdza wynik, który staje się publiczny. Każda zarejestrowana osoba ma możliwość przeglądania i usuwania i swoich wyników dla danej trasy.

Na danej trasie oprócz klasyfikacji Open, możliwa jest również klasyfikacja ze względu na wiek, płeć, porę roku oraz utrudnienia.

Klasyfikacje wiekowe (obliczane na podstawie daty biegu i wieku zawodnika w danym roku):

Klasyfikacje ze względu na utrudnienia

Odpowiedzialność

Zespół Non Stop Trail odpowiada za:

Zespół Non Stop Trail nie odpowiada za bezpieczeństwo zawodnika na trasie, a w szczególności za brak przygotowania fizycznego, odpowiednich badań czy też wydarzeń losowych będących następstwem biegu.

Uczestnik biegu jest odpowiedzialny za:

Wyposażenie

Zalecane wyposażenie:

Dodatkowe zalecane wyposażenie w zimie, w zależności od warunków pogodowych:

Postanowienia końcowe

Uczestnik biegu zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych (Imię, Nazwisko, Rok Urodzenia) oraz wykorzystania zdjęć i relacji z biegu na stronie Non Stop Trail oraz profilu na Facebook. Za uczestnictwo w biegu uznaje się moment zgłoszenia wyniku na stronie www.nonstoptrail.pl.

Profil Facebook
https://www.facebook.com/nonstoptrail

Strona internetowa Non Stop Trail
https://www.nonstoptrail.pl